هدایا

موسسه تشریفات مجالس بهارماندگار هدایایی که تحت عنوان پیش کش تقدیم عروس و دامادها می کند با استفاده از بهترین و شیک ترین و به روز ترین ادوات و متریال خدمات مجالس می باشدکه امید است مورد قبول شما و میهمانان گرانقدرتان قرار بگیرد.